გაკვეთილების ცხრილი

კლასი ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი
Iგ - კლასი. დამრიგებელი - მამანა ცაგირია

ქართული

ბუნება

მათემატიკა

სპორტი

ქართული

მათემატიკა

ხელოვნება

ინგლისური

ქართული

მათემატიკა

სპორტი

ქართული

ხელოვნება

მუსიკა

მათემატიკა

ქართული

ქართული

ინგლისური

მუსიკა

ქართული

მათემატიკა

ბუნება

Iბ - კალსი. დამრიგებელი - ნინო კვახაჯელიძე

ქართული

მათემატიკა

ისტ-ი

ინგლისური

მათემატიკა

ხელოვნება

ქართული

ქართული

ბუნება

ქართული

ინგლისური

სპორტი

მუსიკა

ქართული

მათემატიკა

ქართული

ხელოვნება

მუსიკა

მათემატიკა

ქართული

სპორტი

ბუნება

Iა - კლასი. დამრიგებელი - ნათია მეფარიძე

ქართული

ქართული

მათემატიკა

ბუნება

მუსიკა

ქართული

მათემატიკა

ინგლისური

სპორტი

ისტ-ი

ქართული

მუსიკა

მათემატიკა

ხელოვნება

ინგლისური

ქართული

ქართული

სპორტი

ქართული

ბუნება

მათემატიკა

ხელოვნება