ირაკლი მექვევრიშვილი

სსიპ - ალექსანდრე ცინცაძის სახელობის ქალაქ თბილისის №150 საჯარო სკოლა სკოლის დირექტორი

განათლება

1993–2003 წლებში ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაციასთან არსებული უნივერსიტეტი „მცირე აკადემია“ , ტელე-რადიო ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, მინიჭებული კვალიფიკაცია –ჟურნალისტი.

2004÷2007 წლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მინიჭებული კვალიფიკაცია–ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.

კვალიფიკაციის ამაღლება

2013 წელი განათლების ადმინისტრირება

2000 წელი კარლ პოპერის სახელობის დებატების პროგრამა.

1999 წელი კარლ პოპერის სახელობის დებატების პროგრამა.

1998 წელი კარლ პოპერის სახელობის დებატების პროგრამა.

სამუშაო გამოცდილება

2014 წლის სექტემბრიდან დღემდე სსიპ ქალაქ თბილისის

150–ე საჯარო სკოლის დირექტორი.

2013–2014 წლებში S-CAD Group მხაზველ–ინჟინერი

2009–2013 წლებში თვითდასაქმება, ინტერიერის დიზაინერი.

2005–2009 წლებში ტექნოსერვისი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.

2002–2005 წლებში სემეკი, საერთო განყოფილების თანამშრომელი.

1998–2002 წლებში მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი, დებატების წრის მასწავლებელი.

ოჯახი

მეუღლე და ორი ქალიშვილი.