სამეურვეო საბჭოს წევრები

2013-2016
მასწავლებელი
1. მაია ბერუაშვილი
2. ნანული გოზალიშვილი
3. მანანა ხუციშვილი
4. თამარ ტატიშვილი
5. თეა ამყოლაძე
6. მანანა უზნაძე

მოსწავლე
1. ქეთი კვირიკაშვილი

მშობლები
პირველი საფეხური:
1. დიანა დემეტრაშვილი
2. ნინო ფხაკაძე

მეორე საფეხური:
1. ეკატერინე ტივაძე
2. ნატო კობახიძე

მესამე საფეხური:
1. მაია პატარაია
2. ნატო კილასონია

2010- 2012

1. ფიჩხაია გია – თავმჯდომარე – მშობელი
2. მეთოფიშვილი მანანა – მდივანი – პედაგოგი
3. გაჩეჩილაძე-დავითაშვილი მადონა – პედაგოგი
4. გოზალიშვილი ნანული – პედაგოგი
5. დავრაშელიძე ნინო – პედაგოგი
6. ვაშაკიძე გრიგოლ – მოსწავლე
7. კოხტაშვილი მაია – მშობელი
8. სარიშვილი ნინო – პედაგოგი
9. შარიქაძე ნინო – მშობელი

0

მოსწავლე

0

კლასი

0

მასწავლებელი

0

ჯილდო