სამეურვეო საბჭოს წევრები

2016 - 2019 წლის სამეურვეო საბჭოს მოქმედი წევრები:

  1. მაია ბერუაშვილი - პედაგოგი,
  2. თამარ ტატიშვილი - პედაგოგი,
  3. მაია გელოვანი - პედაგოგი,
  4. მანანა ხუციშვილი- პედაგოგი,
  5. თეა ამყოლაძე- პედაგოგი,
  6. ხათუნა ზაბახიძე - პედაგოგი,
  7. ნინო კოხია - მშობელი,
  8. ნინო კალანდაძე - მშობელი,
  9. მარიამ არჯევანიძე - მოსწავლე.

 

 

0

მოსწავლე

0

კლასი

0

მასწავლებელი

0

ჯილდო