სამეურვეო საბჭოს წევრები

2019 - 2021 წლის სამეურვეო საბჭოს მოქმედი წევრები:

 1. ნათია ამყოლაძე - მასწავლებელი,
 2. მანანა ჯადუგიშვილი - მასწავლებელი,
 3. ხათუნა ზაბახიძე - მასწავლებელი,
 4. მაია ზაალიშვილი - მასწავლებელი,
 5. ინგა აბდუშელიშვილი - მასწავლებელი,
 6. ნინო კვახაჯელიძე - მასწავლებელი,
 7. ნათია გუჯაბიძე - მშობელი,
 8. ხატია იაკობიძე - მშობელი,
 9. თამარ ჯანეზაშვილი - მშობელი,
 10. მაია ოქრიაშვილი - მშობელი,
 11. ნატო ჩაფიძე - მშობელი,
 12. ეკატერინე ეკალაძე - მშობელი,
 13. ელენე ტრაპაიძე - მოსწავლე.

 

0

მოსწავლე

0

კლასი

0

მასწავლებელი

0

ჯილდო